Retouren en terugbetaling

Je hebt altijd de mogelijkheid je bestelling terug te sturen binnen 14 werkdagen na de ontvangstdatum. Meld je retour dan aan via info@elena-mae.nl. Hierna heb je ook 14 dagen om het pakketje op te sturen naar ons. 

 

Zodra wij je retourzending hebben ontvangen, wordt binnen 14 dagen na de retouraanvraag het bedrag terug gestort. De retourkosten naar onze webwinkel zijn voor eigen rekening.

 

Je bent zelf verantwoordelijk voor het juist aankomen van het pakket. Bewaar dus het afgifte bewijs van het postkantoor goed.

Veelgestelde vragen

Hoe retour ik mijn bestelling?

Je hebt altijd de mogelijkheid je bestelling terug te sturen binnen 14 werkdagen na de ontvangstdatum. Als je hier gebruik van wil maken, meld je retour dan aan via info@elena-mae.nl.

 

Mocht je gebruik maken van je herroepingsrecht, dan heb je na de aanmelding hiervan nog eens 14 dagen om het pakket retour te sturen.

 

Het totale bedrag van de order en de verzendkosten worden binnen 14 dagen na retouraanmelding terug betaald mits het product reeds in goede orde is ontvangen. Alleen de retourkosten terug naar onze webwinkel zijn voor eigen rekening. Controleer voor de tarieven de website van het betreffende vervoerder.

 

Je bent zelf verantwoordelijk voor het juist aankomen van het pakket. Bewaar dus het afgifte bewijs van het postkantoor goed. Mocht het pakket kwijtraken dan is het afgiftebewijs en track en trace leidend.

 

Retouradres:
Elena Mae
Nelson Mandelastraat 56
7242HD, Lochem

Wat is jullie retourbeleid?

Lees alles bij de algemene voorwaarden.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Wanneer krijg ik mijn geld teruggestort?

Binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending wordt het geld teruggestort. 

Er is een probleem met de bestelling die ik heb ontvangen.

Wanneer het product dat je hebt ontvangen beschadigt, defect of verkeerd is, neem dan contact met ons op via live chat, contactformulier of mailen naar info@elena-mae.nl. Stuur dan een beschrijving van het probleem, het ordernummer en duidelijke foto's van het product.